Om webbplatsen

Denna webbplats är för dig som vill veta vart man kan vända sig när ett barn eller en ungdom behöver hjälp. Här kan du dels hitta information om olika typer av problem eller svårigheter som man kan ha som barn och ungdom, och dels uppgifter om vilka verksamheter i kommunen och landstinget som har i uppgift att ge stöd till barn, ungdomar och deras familjer och hur du kan komma i kontakt med de verksamheterna.

Du kan använda sidan genom att:

  • Klicka på en typ av hjälpområden. Då kan du läsa om det området och får veta vilken verksamhet du kan kontakta om du vill ha hjälp. Vilken verksamhet som är aktuell kan bero på vilken ålder ett barn eller ungdom har.
  • Klicka på en verksamhet. Då kan du läsa mer om vilken typ av hjälp den verksamheten kan ge och hur man kan komma i kontakt med verksamheten.
  • Klicka på sidan För professionen. Den delen av sidan är för de som arbetar i verksamheter som möter barn och unga. Här kan man läsa om vilka verksamheter som arbetar med barn och ungdomar i kommunen och landstinget och sortera verksamheterna på olika sätt, t ex på om verksamheten ger tidiga insatser i första linjen och/eller specialistinsatser.

Webbplatsen är framtagen av Överkalix kommun och Norrbottens läns landsting. Syftet är att det ska vara lätt för barn, ungdomar och deras familjer att söka och få hjälp om de behöver det.

Om du vill komma i kontakt med oss som gjort hemsidan kan du maila erik.nilsson@overkalix.se