För professionen

Den här delen av webbsidan riktar sig till dig som arbetar med barn och unga. Ovan kan du klicka på den verksamhet som du vill läsa om. Alla verksamheterna har ett uppdrag att arbeta med barn och unga, direkt eller indirekt.

Du sorterar vilka verksamheter du vill se genom att använda filtreringsfunktionen. På den här delen av sidan går det att sortera på om verksamheten ger insatser på:

Generell nivå: hälsofrämjande insatser som riktas till alla barn och unga i en viss åldersgrupp.

Första linjens nivå: insatser som ges när det finns tidiga tecken på någon typ av problem. Insatser på första linjens nivå kännetecknas av närhet och lättillgänglighet och kan därmed verka tidigt och förebyggande.

Specialistnivå: insatser som riktar sig till en liten grupp barn eller ungdomar som på grund av en tillståndsart, allvarlighetsgrad eller komplexitet inte kan behandlas effektivt på första linjen. Till exempel insatser som ges vid vissa psykiatriska tillstånd eller vid omfattande social problematik.