Om verksamheten

Åldrar: 0–18

Vi jobbar med barn och ungdomar med:
tal- och språksvårigheter kommunikationsproblem, olika slags kroniska medicinska sjukdomar till exempel reumatiska sjukdomar, medfödda eller förvärvade neurologiska skador t ex cerebral pares och utvecklingsstörning, neuropsykiatriska svårigheter, ex vis inom autismspektrat och olika former av uppmärksamhetsstörningar med diagnoser som ADHD. Vi arbetar också med smärtproblematik och psykosomatiska besvär samt problem med övervikt.

Vi har ett familje- och nätverkscentrerat synsätt, vilket innebär att familjen och andra personer runt barnet är mycket viktiga resurser i arbetet för att främja barnets förutsättningar för utveckling.
Vårt förhållningssätt är att focusera på friskfaktorer och förmågor hos barnet och familjen.

Driftsform: Landsting/Region