Om verksamheten

Åldrar: 0–25

Överkalix kommun har organiserat så att arbetet gällande brottsförebyggande verksamhet handhas av ”Rådet trygghet & hälsa”, där ingår även folkhälsa och trygghetsskapande arbete.

Att förebygga brott och främja trygghet är betydelsefullt för att säkerställa en hög livskvalité. En trygg miljö bidrar till att göra Överkalix kommun till en attraktiv plats att bo på för barn och vuxna.
För att uppnå ett bra brottsförebyggande arbete med långsiktiga effekter krävs det samverkan därför tar har Överkalix kommun ett avtal med Polisen om att årligen ta fram en gemensam handlingsplan.
Avtalet bygger på att polisen och kommunen årligen enas om en gemensam uppfattning om vilka problem som finns lokalt och utifrån det tar fram en gemensam handlingsplan.