Om verksamheten

Åldrar: 6–19

Mentor eller på en del skolor klassläraren, är elevens kontaktperson och en länk mellan hem och skola. Mentor/klasslärare har som ansvar att följa upp elevens situation i skolan. Mentor/klasslärare rapporterar till rektor.