Om verksamheten

Åldrar: 0–25

Överkalix hälsocentral bedrivs enligt glesbygdsmodellen som innebär integrering av läkarmottagning och distriktsvård med BVC och MVC, ambulans och observationsavdelning med fem vårdplatser.

Till verksamheten hör även sjukgymnastik och arbetsterapi, medicinsk fotvård, ljusbehandling samt eget lab och röntgen.

Vi jobbar som ett team och avståndet mellan de olika befattningshavarna är kort. Vi har en relativt liten välfungerande hälsocentral med personal som kan jobba flexibelt över gränserna mellan de olika enheterna.