Om verksamheten

Åldrar: 0–0

Psykisk och socialt omhändertagande (POSOM)

Kommunen har en särskild grupp för psykisk och socialt omhändertagande (POSOM), som ska ge krisstöd. Gruppen används vid större olyckor eller trauman där drabbade människor behöver stöd.

Insatsen sker i akutskedet. Om det behövs kvalificerad vård eller längre insatser samverkar POSOM med landstingets stödorganisation.

I POSOM-gruppen finns företrädare från socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, räddningstjänsten, polisen, landstinget och Överkalix församling.

POSOM arbetar inte på olycksplatsen, och inte heller med skadade personer, utan genom att försöka förebygga den psykiska ohälsa som kan bli resultatet av en traumatisk händelse.

 

Vem kan kalla på POSOM?

Beslut om behov att kalla in POSOM fattas av insatsledare, polisens insatsledare, förvaltningschefer inom kommunen eller av sjukvårdsgrupp.

Det är sammankallande, tillika ordförande, i POSOM som beslutar att funktionen ska träda i kraft.

Det är viktigt att observera att en enskild person inte kan aktivera POSOM utan endast behöriga personer.