Om verksamheten

Åldrar: 0–18

En barn- och ungdomsmedicinsk mottagning är en specialistmottagning för barn och ungdomar. Mottagningen utreder och behandlar framför allt barn med kroniska sjukdomar. Mottagningen tar emot barn med remisser från till exempel vårdcentralen, BVC, skolläkare eller barnakuter.

 

Vi svarar för specialistsjukvård i öppen vård för barn och ungdomar upp till 18 år inom Kalix sjukvårdsdistrikt. Om du behöver sluten medicinsk vård/utredning remitteras du vidare, i första hand till Barn- och ungdomskliniken, Sunderby sjukhus.


Så här når du oss
Till oss kommer du via remiss eller efter egen kontakt. Vi kan i begränsad omfattning även erbjuda akuta tider, framförallt till spädbarn. Barnsjuksköterska finns tillhands för telefonrådgivning/tidsbeställning.

Vi använder oss av CallMe, vilket innebär att vi ringer upp dig!